เกี่ยวกับเรา_เรื่องBGG

ร่มคุณภาพดี ราคาเป็นมิตร

ปี1980เริ่มต้นกิจการที่ไต้หวัน

ในปี1989ยังก่อตั้งโรงงานที่เซิ่นเจิ้น

ส่งออกหลักไปยังอเมริกาและยุโรป

ในปี1996ยังเพิ่มตลาดการค้าภายในประเทศไต้หวัน

การค้าหลักเน้น รับจัดทำสินค้าส่งและสินค้ากลุ่ม

ทั้งยังให้บริการจัดทำสินค้าปลีกในเมืองใกล้เคียงYunlin

ช่วงที่ผ่านมายังดำเนินการค้าร่มระดับคุณภาพไปยังประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า ดังที่กล่าวไว้ว่า”The Better Umbrella is From Taiwan”

X