วิธีรับทำ

รับทำร่ม 2ประเภทคือ [ร่มตามความต้องการของลูกค้า100%] และ [ร่มสำเร็จรูปตามมาตรฐานที่ทางโรงงานผลิตขึ้น]

[ร่มตามความต้องการของลูกค้า100%]

1. จำนวนการรับทำร่มขั้นต่ำอยู่ที่1200คัน

2. สามารถทำตามแบบที่ลูกค้ากำหนด (งบประมาณรูปแบบและการออกแบบ)

3. สามารถเลือกวัสดุของตัวร่มได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นโครงร่มคันร่ม และด้ามจับ

4. สามารถเลือกสกรีนร่มเต็มผืนหรือบางส่วนได้

5. สามารถเพิ่มสีในการสกรีน

6. เวลาในการผลิตร่มประมาณ3เดือน

[ร่มสำเร็จรูปตามมาตรฐานที่ทางโรงงานผลิตขึ้น]

1. จำนวนการรับทำร่มขั้นต่ำอยู่ที่100คัน

2. จำเป็นต้องเลือกแบบของร่มที่มีอยู่ในคลังสินค้าเพื่อดำเนินการผลิตเท่านั้น

3. ขอบเขตในการสกรีน ได้แค่ส่วนของโครงร่ม และบริเวณเนื้อผ้าแต่ละช่อง

4. สีที่ใช้สกรีนได้แค่สีเดียว หรือ สองสี

5. ระยะเวลากำหนดส่งทำสกรีน ประมาณ10-14วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

M. 098-2738483, 092-2807113

T. 02-5393856

E. bggumbrella@gmail.com

Product categories

X