Description

  • 27นิ้ว, 8ก้าน
  • เคลือบuvสีเงิน 4ชั้น กันuv 99.9%
  • ก้านร่มไฟเบอร์กลาสทนทาน โครงร่มทนทาน ต้านลมแรง
  • ระบบออโต้เปิด ปุ่มเดียวเปิดร่มง่ายดาย
  • ร่มความกว้าง 120ซม.ขนาดใหญ่ ใช้สองสามคนก็ได้
  • ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • ร่มแข็งแรงหนทานและไม่หักง่าย
  • ขนาดของร่มความกว้าง 120ซม. ขนาดของร่มเมื่อกางออก 92ซม(เก็บร่ม)
  • น้ำหนักของร่ม 438กรัม