Description

  • – 20นิ้ว, 5ก้าน
  • – น้ำหนักเพียง 99กรัม
  • – uvใส กันuv 95%
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 21ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 82ซม.