Description

  • – 21นิ้ว, 7ก้าน
  • – uvใส กันuv 95%
  • – พับร่มแล้วเพียงแค่ 18ซม. สามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋า
  • – น้ำหนักเพียง 199กรัม
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 18ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 90ซม.