Description

  • 21นิ้ว, 7ก้าน
  • เคลือบuvสี กันuv 100%
  • ร่มพกพาน้ำหนักเบา 200 กรัม
  • ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • ขนาดของร่มยาว 23 ซม.(พับเก็บ)  ขนาดของร่มเมื่อกางออก 92 ซม.