Description

  • – 20นิ้ว, 6ก้าน
  • – uvใส กันuv 95%
  • – หนาเพียงแค่ 2ซม. สามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋า
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 22ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 88ซม.
  • – น้ำหนักเพียง 160กรัม