Description

  • – 22นิ้ว, 8ก้าน
  • – เคลือบuvสีเงิน กันuv 98%
  • – ร่มพับ 3ตอน
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 24ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 97ซม.
  • – น้ำหนักของร่ม 290กรัม