Description

  • 20นิ้ว, 6ก้าน
  • uvใสกันuv 95%
  • หนาเพียงแค่ 2ซม. สามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋า
  • น้ำหนักเพียง 208กรัม
  • ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • ร่มเกาหลี
  • ขนาดของร่มยาว 22ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 88ซม.