Description

  • – 21นิ้ว, 6ก้าน
  • – uvใส กันuv 95%
  • – ร่มก้านร่มไฟเบอร์กลาสทนทาน โครงร่มทนทาน ต้านลม
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 25ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 97ซม.
  • – น้ำหนักของร่ม 255กรัม