Description

  • – 21นิ้ว, 6ก้าน
  • – เคลือบuvสีเงิน กันuv 98%
  • – พับร่มแล้วเพียงแค่17ซม. สามารถใส่ได้ทั้งในกระเป๋า
  • – น้ำหนักเพียง 199กรัม
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 17ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 95ซม.