Waterfront Candy Walking

฿290

 • 23นิ้ว, 7ก้าน
 • uvใส กันuv95%
 • ปุ่มเดียวเปิดร่มง่ายดาย
 • ร่มของญี่ปุ่น คุณภาพดี
 • ก้านร่มไฟเบอร์กลาสทนทาน โครงร่มทนทาน ต้านลมแรง
 • ร่มด้ามจับทำหนังสัตว์สีลูกกวาด
 • ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
 • น้ำหนักเพียง 285กรัม
 • ขนาดของร่มเมื่อกางออก 88ซม. เก็บร่มของยาว 87ซม.

Description

 • 23นิ้ว, 7ก้าน
 • uvใส กันuv95%
 • ปุ่มเดียวเปิดร่มง่ายดาย
 • ร่มของญี่ปุ่น คุณภาพดี
 • ก้านร่มไฟเบอร์กลาสทนทาน โครงร่มทนทาน ต้านลมแรง
 • ร่มด้ามจับทำหนังสัตว์สีลูกกวาด
 • ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
 • น้ำหนักเพียง 285กรัม
 • ขนาดของร่มเมื่อกางออก 88ซม. เก็บร่มของยาว 87ซม.