Description

  • – 20นิ้ว, 6ก้าน
  • – น้ำหนักเพียง 138กรัม
  • – ร่มของญี่ปุ่น คุณภาพดี
  • – uvใส กันuv 95%
  • – ร่มที่ไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือมีแดดออกก็ใช้ได้
  • – ขนาดของร่มยาว 23ซม.(พับเก็บ) ขนาดของร่มเมื่อกางออก 87ซม.